خبر - دو راهی بین الحرمین
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تو مگر از کجا خبر داری؟؟؟  

زندگی ها تحولی کردند....این جوانان که سر بزیر گشتند


فکر و ذکر جوانک شیعه گشته اینترنت و چت و غیره
ساعتی گذشت و می گذردپای رایانه ای که بی خبر است
این جوان فکر کرده اینترنت کل اخبار عالمی دارد

نه عزیزم بیا خبر دارم اندکی هم شکایت و شکوه
از عبور هزار سال غریب... ازجوانی که بی صدا مانده
یاد داری؟؟؟ نه، نمی دانی
تو مگر از کجا خبر داری؟؟؟
تو مگر جز لباس و کفش و تنت
فکر دیگر درون سر داری؟؟؟


یاد داری که مهدی زهرا... گفته بودند غریب و هم تنهاست
شد که یک بار فقط بیندیشی بودنش را به شکر بنشینی
شد که در طول عمر کوتاهت بر امام غریب بیندیشی
حیف تو ای جوان که می گذرد روز و ماه جوانیت از هم

ارزش یک جوان به علمش است
نه به تیپ و اعتبار نتش (نت=اینترنت)برچسب‌ها: امام غریبجواناینترنتچتخبرشکایت
توسط: محب الحسین| شنبه 92/4/8 | 5:19 عصر | + | موضوع: | نظر