آذر 91 - دو راهی بین الحرمین
سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

نفس امشب برایت تنگ آمد  

دلم امشب ز داغت ناله داره
یه قلب تنگ و خسته بىتو مانده
که عمرش را به یاد تو سپرده
چشم امشب برایت گریه کرده
یه اشک داغ و خسته بى تو ریخته
که عمرش را به دنبال توگشته
نفس امشب برایت تنگ آمد
دوباره ساکت و پر درد سر شد
ولى بابا بدان تا روز محشر
نفس باشد به یاد توست
نباشد از فراق توست ...

شهادت بانوىسه ساله ىنینوا تسلیت باد!
توسط: محب الحسین| چهارشنبه 91/9/29 | 1:1 صبح | + | موضوع: | نظر

غمگین ترین دردانه ام  

ذکرلب خشکیده ام
الله اکبر مى شود
وقتىکه بابامىرود
تاعرش گریان مىشوم
تنهاترین شب ها گذشت
چون بیدلرزان مىشوم
وقتىکه راس تابناک
مهمان دخترمىشود
امشب صداى گریه ام
تاعرش طوفان مىکند
طورى که رب فرمان دهد
این طفل مهمانم شود
ذکروداعم شدپدر
عمونیامدازسفر
عمه ببین باباىمن
باراس مهمان مىشود
قلبم صدایت مىکند
گویىتوقف مىکند
این صورت زردوکبود
بابانگاهت مىکند
چشمان غیرت زده ات
همراه برق آشنا
آرام دست بسته را
باآیه آزادمىکند
غمگین ترین دردانه ام
انگارنه انگارکودکم
جرمم چه بوده این وسط
سیلى به رویم مىخورد
دشمن مراباورنکرد
کزداغ توپژمرده ام
رأست نشانم مىدهد
تامرگ مهمانم شود
من بین این ویرانه و
سرما وظلمت همرهم
تودرتنورخولىو
گرماوآتش بر سرت
عموىآب آورکجاست
کم است جاىغیرتش
وقتىکه بین کوچه ها
اشاره شدبردخترت
گوشواره غارت شدپدر
امادلم آتش گرفت
وقتىندیدم پیرهن وانگشتروسجاده ات
درشام دیدم دخترىدست پدررامىگرفت
یادخترىگوشواره ام رابسته بودجان مىگرفت
دربین سیل غصه هاسیلىبه روى من زدند
درماجراىناقه وافتادنم
موىسرم رامىکشیدندازمیان معجرم
دست به پهلوزدپدر
تنهاترین دردانه ات
دختر شبیه مادرت
کىطفل زهرامىشود
توسط: محب الحسین| چهارشنبه 91/9/29 | 12:58 صبح | + | موضوع: | نظر

رازی که در شعر نشست  

از داغ تو با یاد تو غروبی می کنم غمبار
که در شام عزای تو نماند عاشقت خون بار
تسلی می دهی قلبم به یاد عشق طوفانی
و ناگه اشک می بارم به یاد راس نورانی
فقط شاعر پر از داغ است که پاک می کرد غم بسیار
به جای واژه ی جانکاه فقط یک راز جا میداد
کسی آخر نفهمیده چرا شاعر نفس میداد
فقط دردانه می داند که راس شاه شفا می داد
به جای راس نورانی دلم صید خواند چشم بارید
قلم دیگر نیاورد تاب نوشت یک راس نورانی.....


توسط: محب الحسین| جمعه 91/9/3 | 11:0 صبح | + | موضوع: | نظر

حسین عزیز الله  

همه می گویند که شما پدر معنوی من هستید؛ ولی آن دم که تکیه ام بر شانه های پدرم بود و بر داغ فراقت می گریستم و گرمای وجودش قلبم را نوازش می کرد و امید به زندگی بر من می داد و من از عالم و آدم بریده بودم دریافتم که تو از پدر عزیزتری...

آن زمان که شنیدم 72 تن از جان خود گذشتند برای بودن تو فهمیدم که تو از جان نیز عزیزتری...

آندم که از داغ تو چشمان ربمان اشک آلود شد فهمیدم که تو برای پروردگار عزیزترینی...

یوسف عزیز مصر شد همه جا اعلام کردند
سالار من شما عزیز خدا شدید هیچ وقت نشنیدم که بگویند حسین عزیز خدا!


توسط: محب الحسین| پنج شنبه 91/9/2 | 9:0 عصر | + | موضوع: | نظر

گریه برایت کردم  

در میان خنده ام گریه برایت کردم
در میان خوشی و نا خوشی زندگیم تو را صدایت کردم
در میان لاله ها گمشده پیدا بودی
در زمین کربلا شاه شهیدان بودی
در میان خون خود غوطه ور آقا بودی
تو در این ارض به زیر سم اسبان بودی
من که از عشق تو و مادر تو پر گشتم
یه نظر می کنی آقا به دل سرمستم
ای گل لاله ی من دشت بلا آمده ای
پابه پای علی و مادرمان امده ای
زیر تیغ کوفیان تشنه ی سقا بودی
از چه دیشب تا سحر فکر من زار بودی
یا حسین من واسه تو، تو واسه من زار بودی
ما همه اهل زمین در پی سقا بودیم
از غم اکبر تو من به خدا می میرم
پا به پای رفتنت در سفرم می میرم
داداشی با بچه هات از این زمین پر بلا رفتیم ما
داداشی عزم سفر نکرده بودم بی تو


توسط: محب الحسین| چهارشنبه 91/9/1 | 4:55 عصر | + | موضوع: | نظر