شیعیان، عاشقان، کمی انصاف - دو راهی بین الحرمین
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شیعیان، عاشقان، کمی انصاف  

عصر، عصر غیبت است خواهر نه جهالت که بی حجاب مد است
ای برادر نگاه چشمانت تیر نباشد به قلب بارانش

منتظر ها فقط دعا بس نیست از وفا حرکتی شود بد نیست
یک سلام در میان خلق الله یاد آن سرور جهان کم نیست
ناله هامان شنیده حتی او عهدهامان شمرده اما باز سیصدو خورده ای نفر جمع نیست
عصر، عصر غیبت است مردم شیعیان باورش کنید، سخت نیست
یک هزار و صد و ...، عجب رویی!! گفتنش هم خجالتش کم نیست
سالها گذشت و می گذرد سیصدو خورده ای مهیا نیست
شیعیان، عاشقان، کمی انصاف روز شمار غیبتش کم نیست


توسط: محب الحسین| شنبه 92/4/8 | 3:43 عصر | + | موضوع: | نظر