تردید - دو راهی بین الحرمین
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اباصالح  

از آمدن جمعه به جمعه بیم نیست

در نگاه تو به روی ما نیست

ازرفتن ما ز درگه تو بیم است

در نگاه ما به روی تو تردید استبرچسب‌ها: جمعهبیمتردیددرگه
توسط: محب الحسین| دوشنبه 89/12/9 | 11:16 عصر | + | موضوع: | نظر