جمعه - دو راهی بین الحرمین
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اباصالح  

از آمدن جمعه به جمعه بیم نیست

در نگاه تو به روی ما نیست

ازرفتن ما ز درگه تو بیم است

در نگاه ما به روی تو تردید استبرچسب‌ها: جمعهبیمتردیددرگه
توسط: محب الحسین| دوشنبه 89/12/9 | 11:16 عصر | + | موضوع: | نظر

یا مهدی  

آسمان دریا جهان عظمت بداد

چون نگاهی کرد مهدی بر جهان

هم زمان هم جمعه ها شرمنده اند

چون که مهدی را به غربت داده اند

گر به پاخیزد شیعه بهر او

هم بیاید هم بسازد دین حق بهر رئوفبرچسب‌ها: مهدیغربترئوفشیعهجمعهشرمنده
توسط: محب الحسین| دوشنبه 89/12/9 | 11:13 عصر | + | موضوع: | نظر